Trường hợp loại trừ khi mua hay giám định bảo hiểm xe tải

TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ KHI MUA HAY GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM XE TẢI?

Các trường hợp loại trừ khi mua hay giám định để bảo hiểm xe tải là các yếu tố trên Giấy chứng nhận/ Hợp đồng bảo hiểm xe tải mà khách hàng cần đặc biệt quan tâm đến.
Lý do là gì? Đọc ngay bài viết dưới đây để nhận câu trả lời bạn nhé! 

Thế nào là trường hợp loại trừ khi mua hay giám định để bảo hiểm xe tải?

Các loại bảo hiểm xe tải

Một chủ sở hữu xe tải thường tham gia nhiều loại bảo hiểm xe tải như:
1, Bảo hiểm TNDS (trách nhiệm dân sự) bắt buộc của chủ xe tải,
2, Bảo hiểm TNDS tự nguyện,
3, Bảo hiểm vật chất xe tải,
4, Bảo hiểm tai nạn lái/ phụ lái xe tải,
5, Bảo hiểm TNDS của chủ xe tải đối với hàng hoá vận chuyển trên xe.
Và trong mỗi Giấy chứng nhận, Hợp đồng các loại bảo hiểm xe tải trên đều có những điều khoản nhất định. Trong đó, quy định về trường hợp loại trừ khi mua hay giám định để bảo hiểm xe tải. 
Trường hợp loại trừ bảo hiểm xe tải. Bạn đọc có thể hiểu một cách đơn giản rằng, không phải bất cứ trường hợp xảy ra tai nạn xe tải nào cũng được các công ty bảo hiểm chi trả, bồi thường thiệt hại.
Bởi có những tai nạn không thuộc phạm vi trách nhiệm của công ty bảo hiểm. 

Khái niệm loại trừ bảo hiểm

Loại trừ bảo hiểm (hay loại trừ trách nhiệm bảo hiểm) là những trường hợp xảy ra tai nạn nhưng không được công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi bảo hiểm.
Các trường hợp loại trừ bảo hiểm được ghi nhận trong điều khoản bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm …

Trường hợp loại trừ bảo hiểm xe tải

Loại trừ bảo hiểm xe tải là những trường hợp xảy ra tai nạn đối với xe tải (tai nạn làm thiệt hại về người, vật chất xe, hàng hoá trên xe tải…) nhưng không được công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi.
Nội dung loại trừ bảo hiểm xe tải cũng được ghi nhận đầy đủ. Nó thể hiện trong điều khoản bảo hiểm xe tải và giấy tờ giao dịch giữa chủ xe tải với đơn vị cung cấp bảo hiểm xe tải. 

Các trường hợp loại trừ bảo hiểm xe tải theo quy định của Pháp luật

Cơ sở pháp lý các trường hợp loại trừ bảo hiểm xe tải: 

1, Điều 16. Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2000. 
2, Điều 13 Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 
Theo đó, Pháp luật quy định các trường hợp loại trừ bảo hiểm xe tải mà doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại như sau: 

Trường hợp loại trừ bảo hiểm xe tải

Loại trừ bảo hiểm do chủ xe/lái xe tải vi phạm quy định

1, Trường hợp 1: Chủ/ Lái xe tải, người bị thiệt hại trong tai nạn xe tải có hành vi cố ý gây thêm thiệt hại. 
2, Trường hợp 2: Chủ/ Lái xe tải gây tai nạn cố ý bỏ chạy mà không thực hiện Trách nhiệm dân sự của chủ xe tải (Vì vậy có thể bỏ chạy sau khi đã thực hiện Trách nhiệm dân sự để tự vệ chính đáng). 
3, Trường hợp 3: Người điều khiển xe tải nằm ngoài độ tuổi quy định; Vi phạm Luật giao thông đường bộ; Không có Giấy phép lái xe, không có Giấy đăng ký xe hoặc có nhưng các giấy tờ trên không hợp lệ; Bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi Giấy phép lái xe. 
4, Trường hợp 4: Tổn thất xảy ra do chiến tranh, bạo loạn, khủng bố, thiên tai, …
5, Trường hợp 5: Người điều khiển xe tải sử dụng cồn, ma túy, chất kích thích bị cấm theo quy định của Pháp luật.

Loại trừ bảo hiểm do chủ xe/lái xe tải  chở hàng hóa không đúng quy định về bảo hiểm

6, Trường hợp 6 (Bảo hiểm TNDS của chủ xe tải đối với hàng hoá): Đối với tài sản bị thiệt hại mà thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp bao gồm: Giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại cũng nằm trong trường hợp loại trừ.
7, Trường hợp 7 (Bảo hiểm TNDS của chủ xe tải đối với hàng hóa): Thiệt hại đối với tài sản, hàng hoá bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.
8, Trường hợp 7 (Bảo hiểm TNDS của chủ xe tải đối với hàng hoá):  Hàng hoá bị thiệt hại là các tài sản đặc biệt như vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

Giám định để bảo hiểm xe tải – quy trình thực hiện

Công tác giám định để bảo hiểm xe tải là việc rất quan trọng, nhằm xác minh tính trung thực, hợp lý hợp lệ và các thiệt hại xảy ra trong tai nạn xe tải để đưa ra mức bồi thường thỏa đáng nhất. 
Cơ sở pháp lý Quy trình giám định bồi thường bảo hiểm xe tải: Nghị định 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 
Quy trình giám định bồi thường bảo hiểm xe tải gồm:

1. Tiếp nhận thông tin ban đầu

Khi có tai nạn xảy ra, chủ hoặc lái xe tải cần gọi tới hotline (đường dây nóng) của công ty bảo hiểm. Sau đó, cung cấp các thông tin về:
1, Họ tên, số điện thoại người thông báo, biển số xe, ngày và giờ diễn ra tai nạn;
2, Họ tên, điện thoại người phụ trách gói bảo hiểm, thông tin về tổn thất, một số hướng giải quyết sơ bộ lúc xảy ra tai nạn… 
Bên mua bảo hiểm sẽ được hướng dẫn cách thức thu thập hồ sơ bồi thường bảo hiểm xe tải. 

2. Xử lý tổn thất sơ bộ

Giám định viên của công ty bảo hiểm sẽ kiểm tra thông tin tổn thất sơ bộ và thu nhận các giấy tờ: Giấy chứng nhận, Hợp đồng bảo hiểm…; Các thông tin quy định trên giấy tờ về phạm vi sự cố, mức trách nhiệm, mức tổn thất…
Bên cạnh đó giám định viên sẽ kiểm tra nghĩa vụ nộp phí của bên mua bảo hiểm. 
Đối với những sự cố tai nạn xe tải cao hơn mức bồi thường hoặc sự cố phức tạp, giám định viên sẽ báo lại cho cấp trên, công ty bảo hiểm cũng như căn cứ vào kết quả của bên giám định độc lập và quy định của cơ quan có thẩm quyền.

3. Tiến hành giám định

+Tiếp tục thu thập thông tin về tổn thất do tai nạn xe tải (chụp ảnh, mô tả hiện trường…).
+Các bên trong hợp đồng bảo hiểm (và cơ quan có thẩm quyền) thỏa thuận về hướng giải quyết.
+Lập biên bản chi tiết hiện trạng, dự đoán nguyên nhân tổn thất, ước tính các thiệt hại. 

4. Xác định mức giám định bồi thường bảo hiểm xe tải

Trường hợp xe tải không vai chạm với bên thứ 3:
b, Tổn thất xe được ước tính dưới 5 triệu và hư hỏng thân vỏ: Bên mua bảo hiểm chỉ cần gọi vào hotline công ty sau đó mang xe đi sửa chữa theo bảo hiểm đền bù.
c, Tổn thất xe ước tính từ 5 triệu – 10 triệu: Gọi tới hotline để giám định viên tới làm việc.
d, Tổn thất xe trên 10 triệu: Cần xác nhận của Cảnh sát giao thông và giám định viên. 
e, Trường hợp xe tải va chạm với bên thứ 3:
g, Tổn thất ước tính dưới 20 triệu: Bên mua thông báo vào hotline công ty, có xác nhận của Cảnh sát giao thông hoặc giám định viên tại hiện trường.
h, Tổn thất ước tính trên 20 triệu: Thông báo vào hotline công ty đồng thời có mặt cả Cảnh sát giao thông và giám định viên tại hiện trường.
Đối với trường hợp tai nạn xe tải do bên thứ 3 gây ra, cần có sự chuyển quyền bồi thường cho bên thứ 3. 

5. Thực hiện hồ sơ bồi thường bảo hiểm xe tải

Giám định viên phối hợp cùng chủ xe tải và các bên liên quan giám định tổn thất thực tế của xe, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, có phương án sửa chữa, thay thế đối với các hạng mục tổn thất. 
Phương án khắc phục được ký bởi giám định viên và đại diện bảo hiểm xe tải.

6. Thực hiện bồi thường bảo hiểm xe tải

Công ty bảo hiểm có trách nhiệm bảo lãnh thanh toán tại các gara có liên kết với công ty bảo hiểm. 
Trong trường hợp xưởng sửa xe ở ngoài hệ thống, chủ xe tải cần thông báo lại cho công ty bảo hiểm để giải quyết. 

Tìm hiểu trường hợp loại trừ khi mua hay giám định để bảo hiểm xe tải để làm gì? 

Tìm hiểu trường hợp loại trừ khi mua hay giám định để bảo hiểm xe tải đem lại nhiều lợi ích bất ngờ cho các chủ sở hữu xe khi mua bảo hiểm xe tải.
Có thể kể đến những lợi ích cơ bản nhất của bảo hiểm xe tải là:
1, Nâng cao hiểu biết về bảo hiểm xe tải nói chung và các trường hợp loại trừ khi mua hay giám định để bảo hiểm xe tải. 
2, Chủ sở hữu/ Lái xe tải/ Bên mua bảo hiểm xe tải có thể nhận định được rằng phía công ty bảo hiểm có tuân thủ Pháp luật khi đưa ra các trường hợp loại trừ khi mua hay giám định để bảo hiểm xe tải hay không. Bước đầu đánh giá được mức độ uy tín, chất lượng của sản phẩm bảo hiểm. 
3, Biết được quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia bảo hiểm xe tải, trách nhiệm của mình trong quá trình thu thập hồ sơ, cung cấp thông tin giám định bồi thường. 
4, Không vi phạm những trường hợp loại trừ để tránh các tranh cãi, tranh chấp không đáng có ở 2 phía, nhận về số tiền bồi thường bảo hiểm xe tải thỏa đáng nhất. 

Cần tư vấn trường hợp loại trừ khi mua hay giám định để bảo hiểm xe tải? 

Trên đây là những thông tin rất hữu ích về trường hợp loại trừ khi mua hay giám định để bảo hiểm xe tải mà các chủ sở hữu hay tài xế xe tải cần nắm được. 
Nếu có nhu cầu tư vấn thêm các thông tin chi tiết nhất về bảo hiểm xe tải, các trường hợp loại trừ khi mua đối với từng loại bảo hiểm xe tải, hoặc quy trình giám định bồi thường các loại bảo hiểm xe tải.
Quý bạn đọc có thể truy cập website https://muabaohiemoto.com/ hoặc gọi tới đường dây nóng 038.658.2022 của Muabaohiemoto.com.
Muabaohiemoto.com – Đại lý bảo hiểm ô tô giá rẻ toàn quốc sẽ tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc của bạn đọc cũng như phân phối tới các bạn những sản phẩm bảo hiểm ô tô, bảo hiểm xe tải giá rẻ chất lượng nhất. Liên hệ ngay bạn nhé! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.