Hướng dẫn cách hạch toán bảo hiểm vật chất xe ô tô

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH HẠCH TOÁN BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ 

Khi mua bảo hiểm thân vỏ xe thì Hạch toán bảo hiểm vật chất xe ô tô vào đâu là vấn đề quan tâm của nhiều người dùng xe ô tô. Mỗi loại sản phẩm bảo hiểm xe ô tô sẽ có cách hạch toán khác nhau. Bài viết dưới đây Muabaohiemoto.com sẽ mách bạn chi tiết.

Bảo hiểm vật chất xe ô tô trước khi hạch toán

Lưu ý trước khi mua bảo hiểm thân vỏ xe ô tô

Khi tiến hành mua một chiếc xe ô tô, việc mua bảo hiểm cho xe là hoàn toàn cần thiết. Khi các sự cố xảy ra, công ty bảo hiểm sẽ đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường, đền bù về kinh tế cho khách hàng.
Tuy hoàn toàn không mong muốn nhưng trong quá trình sử dụng xe ô tô, việc va chạm trên đường giao thông là điều khó tránh khỏi.

Bảo hiểm xe ô tô có những loại nào

1, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc: Đây là bảo hiểm bắt buộc phải mua khi đưa xe vào lưu hành. 
2, Bảo hiểm vật chất xe ô tô: là loại bảo hiểm không bắt buộc nhưng vì những rủi ro có thể có bất kỳ lúc nào nên các khách hàng nên mua cho mình bảo hiểm vật chất xe ô tô này.
Cả 2 loại bảo hiểm trên đều có thời hạn 1 năm, 2 năm…
Do đó chúng không được tính vào nguyên giá tài sản, phải tính vào các khoản chi phí và thực hiện phân bổ dần theo thời hạn mua. Do đó, sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách Hạch toán bảo hiểm vật chất xe ô tô.

Định khoản mua bảo hiểm xe ô tô như thế nào?

Giá trị bảo hiểm của xe ô tô chính là giá trị thực tế của xe đó trên thị tr­ường khi tham gia mua bảo hiểm. Giá trị thực tế xe ô tô cũng chính là giá bán của chiếc xe đó trên thị tr­ường vào tại thời điểm khách hàng tham gia bảo hiểm.

Định giá giá trị thực tế của chiếc xe tham gia bảo hiểm

Để có thể xác định chính xác giá trị khi tham gia mua bảo hiểm thì cần phải kiểm tra chiếc xe ô tô trước khi tham gia bảo hiểm. Sau đó sẽ định giá giá trị thực tế của chiếc xe tham gia bảo hiểm, cụ thể như sau: 
Công ty bảo hiểm kết hợp cùng với chủ xe kiểm tra xe ô tô để xác nhận tình trạng của chiếc xe đó tại thời điểm tham gia bảo hiểm, kể cả các thiết bị được gắn thêm vào xe ô tô đó (hay còn được gọi chung là đồ chơi xe hơi)
Công ty bảo hiểm và chủ xe sẽ thỏa thuận để xác định giá trị của chiếc xe, trong những tr­ường hợp cụ thể công ty bảo hiểm có thể sẽ cần phải thực hiện giám định tình trạng thực tế của xe ô tô trong quá trình mà chủ xe đã sử dụng chiếc xe đó.
Đối với những xe ô tô mới, việc xác định giá trị của chúng sẽ đơn giản hơn nhiều, do Công ty bảo hiểm có thể căn cứ vào một trong những loại giấy tờ sau đây để xác định giá trị bảo hiểm của xe ô tô: hoá đơn mua bán, giấy tờ, đại lý phân phối xe ô tô, Hoá đơn thu thuế trước bạ
Đối với các xe ô tô đã qua sử dụng, sẽ đòi hỏi nhiều công đoạn phức tạp hơn  để xác định giá trị bảo hiểm xe so với xe mới 100%.

Việc xác định giá trị của xe sẽ được căn cứ theo các yếu tố như sau:

– Giá mua xe lúc ban đầu, rồi đến tính khấu hao đến năm muốn tham gia bảo hiểm vật chất xe ô tô.
– Giá mua bán trên thị tr­ường cho những chiếc xe cùng chủng loại sẽ có chất lượng tương đương nhau. Nếu xe ô tô được lắp ráp trong nước thì giá trị của xe ô tô thường sẽ thấp hơn so với giá xe ô tô cùng chủng loại trong nước. Khi đó nếu mua bảo hiểm vật chất xe ô tô thì phí mua bảo hiểm sẽ thấp hơn theo như giá trị tương ứng.
– Hao mòn thực tế của xe ô tô và khấu hao của xe sẽ được tính dựa trên cơ sở sau: số năm đã sử dụng, số km đã lưu hành, mục đích sử dụng xe…
– Hình thức bên ngoài của xe ô tô và tình trạng kỹ thuật: Căn cứ vào các tiêu thức đã nêu ở bên trên, công ty bảo hiểm và chủ xe sẽ thỏa thuận cũng như thống thống nhất về giá trị của bảo hiểm. Tuy nhiên, việc xác định giá trị bảo hiểm này thường sẽ ít chính xác và chỉ mang giá trị tương đối. Do vậy giá trị bảo hiểm của xe sẽ chỉ được xác định một cách tương đối hợp lý, chính xác.

Hạch toán bảo hiểm vật chất xe ô tô 

Vậy sau khi xem xét các yếu tố trên, khi đã xác định được giá trị của xe tham gia bảo hiểm thì bạn sẽ được công ty bảo hiểm thông báo mức phí bảo hiểm và được thể hiện trong hợp đồng bảo hiểm cũng như hóa đơn giá trị gia tăng. Lúc này, ta dễ dàng định khoản và hạch toán mua bảo hiểm thân vỏ xe ô tô như sau:
1, Với chi phí mua bảo hiểm xe ô tô lớn, hạch toán vào Nợ 142/ Nợ 1331 ; Có 331 và 1121.
2, Với Chi phí mua bảo hiểm xe ô tô không lớn, ta hạch toán vào Nợ 154/ Nợ 1331 ; Có 331/ Có 1111/ Có 1121.

Các tài khoản khi định khoản bảo hiểm ô tô cụ thể như sau:

1, Tài khoản 142:

Tài khoản này được sử dụng để phản ánh các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và sẽ được kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất, kinh doanh của các kỳ kế toán sau trong một năm tài chính hoặc là trong một chu kỳ kinh doanh.

2, Tài khoản 1331:

Tài khoản này được sử dụng để phản ánh số thuế giá trị gia tăng đầu vào (chính là mức thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất và kinh doanh hàng hoá, các dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng) được khấu trừ, đã khấu trừ cũng như còn được khấu trừ của doanh nghiệp.

3, Tài khoản 331:

Tài khoản này được sử dụng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản nợ phải trả trong doanh nghiệp cho người bán  hàng hoá, vật tư, người cung cấp dịch vụ theo như hợp đồng kinh tế đã ký kết. Tài khoản 331 này cũng được dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả cho những người nhận thầu xây lắp chính, phụ.

4, Tài khoản 1121:

Tài khoản 1121 được sử dụng để phản ánh số tiền hiện có cũng như tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền được gửi tại Ngân hàng của doanh nghiệp đó.

5, Tài khoản 154:

Tài khoản 154 được sử dụng để tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành của sản phẩm công nghiệp, nuôi, trồng, xây lắp, chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp, các dịch vụ ở doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên ở trong hạch toán hàng tồn kho.

6, Tài khoản 642:

Tài khoản 642 được sử dụng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp bao gồm các chi phí về lương nhân viên của bộ phận quản lý doanh nghiệp (gồm tiền công, tiền lương, các khoản phụ cấp,. . .);  bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn của nhân viên quản lý doanh nghiệp; khấu hao tài sản cố định dùng cho quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện thoại, fax, điện, nước, bảo hiểm tài sản, cháy nổ. . .); chi phí bằng tiền khác (hội nghị khách hàng, tiếp khách,. . .).

7, Tài khoản 1111:

Tài khoản 1111 được sử dụng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ tại doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, vàng, bạc, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý.
Có thể nói cái khó của các khoản chi phí mua bảo hiểm thân vỏ xe ô tô đó là nó không tạo ra doanh thu hoặc thu nhập khác cho công ty. Tuy nhiên nó lại là những chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh mà lại chưa được tính vào chi phí của thời điểm mua nó mà chỉ được trừ dần vào các kỳ tiếp theo.  Chính vì vậy, tùy thuộc vào số tiền mua bảo hiểm ô tô mà bạn xem xét để định khoản và hạch toán bảo hiểm vật chất xe ô tô một cách hợp lý.
Trên đây là những thông tin chi tiết cho bạn tìm hiểu về cách  Hạch toán bảo hiểm vật chất xe ô tô. Nếu có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi nào cần giải đáp, hay có nhu cầu mua bảo hiểm vật chất  xe ô tô, Quý khách vui lòng liên hệ ngay Hotline 038.658.2022 để được tư vấn và giảm giá đến 30% hoặc truy cập Website: Muabaohiemoto.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.